اندیشه و فوتبال

برای شماره هشت به یادماندنی فوتبال ایران/ تولدت مبارک دفاع چپ راست پا!

فرهنگستان فوتبال ـ مجتبی محرمی در آستانه ورود به پنجاه و چهارسالگی است. به موهای نابغه های نسل ما رو به سفیدی است و این گذر عمر می گوید که خاطرات کودکی ما از سیاه و سفید کم کم دارد به سفیدی می رود. نسلی که در سالهای پس از جنگ جذاب ترین عصره... بیشتر بدانید